STOCKHOLMSBÖRSEN 1901-1999
Här syns - i ett logaritmiskt diagram - den svenska börsutvecklingen under 1900-talet, avspeglad i Affärsvärldens Generalindex. Inritad finns en s.k. trendkanal.
    Som framgår följde indexkurvan från 1932 fram till 1979 det undre strecket med stor precision innan den stora köpyran inleddes 1980.
    Det övre streckets två första fästpunkter är de två kurstopparna på 1910-talet. Den tredje fästpunkten är kurstoppen 1990. När indexkurvan då träffade strecket föll börsen genast tillbaka.
    Längst upp till höger syns att kurvan sedan dess kastat sig upp över strecket i en s.k. throw-over. Detta är ett säkert tecken på att uppgången går mot sitt slut. Fallhöjden till det nedre strecket var år 1999 ca -85%.

STÄNG FÖNSTRET