FÖRSTASIDAN | PJÄSER | BÖCKER | INFO | INTERVJU | LÅDAN | LÄNKAR | E-MAIL
B Ö C K E R
Fem pjäser

- "dramaturgi full av nyckfulla kastvindar"


Dramatik, Entré 1986.

böcker


Redan med sin första pjäs Sprit, uruppförd av Unga Klara 1978, slog Börje Lindström igenom som dramatiker. Sprit blev tidigt en klassiker, ofta spelad och ständigt engagerande.

I Fem pjäser finns Börje Lindströms dramatik för barn 1978-1985 samlad i en volym. Förutom Sprit innehåller volymen pjäserna Smittan, Rasten, Kungakronan och Pappa!

"Det är en välgärning när Riksteatern nu samlat hans fem pjäser till på seende" skrev Gunnar Balgård i Västerbottens-Kuriren och fortsatte: "Börje Lindström är som ungdomsdramatiker bestämt bland de ledande i Sverige."

"Fem pjäser för barn och vuxna av Börje Lindström är en välkommen utgåva" skrev Stefan Mälhqvist i DN.

I Nya Teatertidningen anmäldes boken av Maud Backéus: "Lindströms formspråk skulle jag snarast vilja kalla ett slags poetisk realism" skrev hon och fortsatte:

"Realismen är ofta utlämnande och poesin kärv och skygg. (...) Börje Lindström för oss genom ett mänskligt landskap, där själen går djupt och frosten hotar lövsprickningen.

Hans språk är liksom vindpinat, hans dramaturgi full av nyckfulla kastvindar, hans scener har alla en egen doft - eller lukt borde man väl säga. Där luktar fis och spyor, kaffe och kalops, sura yllevantar - och tussilago, som tjurigt tränger sig upp ur skolgårdens asfalt.

Det är i denna kärva poesi, som jag tror att dessa texters största lycka ligger. Inte så att den skarpögde realisten Lindströms iakttagelser skulle vara mindre värda, men säkert är att deras värde och förmåga att drabba publiken har sitt bästa stöd i den poetiska dimensionen: Men däri ligger naturligtvis också en svårighet, en utmaning till var och en som tar itu med Lindströms texter. Man bör anta den utmaningen."

Välj en annan bok:

Skenet från den andra stranden - dikter
Pistol - ungdomsbok
Nordvästpassagen - dikter
Fem pjäser - dramatik
Nattskyltning - dikter
Vitterväder - spökhistoria
Till höger om månen - barnbok
Gunnar i granskogen - barnbok
Julväder - spökhistoria
Trädgårdsmästaren - dramatik

Annas Dagbok - framtidsthriller

Björkarna – dikter

På kyrkogården i södra Lappland – dikter
Under södra Lapplands höga himmel – dikter
FÖRSTASIDAN | PJÄSER | BÖCKER | INFO | INTERVJU | LÅDAN | LÄNKAR | E-MAIL | UPP!

© Börje Lindström. Texter och bilder skyddas av lagen om upphovsrätt. Webmaster